Čo Vám ponúkam

Základom mojich služieb je poskytovať profesionálne poradenské služby v oblasti financií, postavené na odbornosti, nezávislosti a vzájomnej dôvere.

  1. V spoločnosti Broker Consulting, a.s., pre ktorú pracujem, je pravidelné odborné vzdelávanie vo všetkých finančných sektoroch jednou z priorít.
  2. Spolupracujeme so všetkými bankami, poisťovňami, stavebnými sporiteľňami a ďalšími finančnými inštitúciami (ako sú napríklad investičné správcovské spoločnosti a pod.), a preto môže byť moje poradenstvo naozaj nezávislé a môžem ponúkať optimálne riešenia.
  3. Vzájomná dôvera je v tejto práci veľmi dôležitá a prejavuje sa aj v tom, že moji klienti využívajú moje služby dlhodobo, a nie je to len o jednorazovom stretnutí.

Ak máte pocit, že sa chcete stretnúť s niekým, kto sa vyzná na finančnom trhu a chcete sa s ním poradiť a porozprávať o veciach súvisiacich s Vašimi peniazmi, som tu pre Vás!

Pripravím Vám Váš osobný finančný plán, ktorý Vám ukáže ako správne postaviť základy Vašej budúcej finančnej nezávislosti a stability.

Budovanie finančnej nezávislosti a stability je postavené na troch základných pilieroch - ISTOTA, BUDÚCNOSŤ, PERSPEKTÍVA.

Podobne ako pri výstavbe domu sú predpokladom dobrej stavby správne základy, je v oblasti financií garanciou stability pre Vašu rodinu a Vás ISTOTA Vašich príjmov a zabezpečenia. Okamžite potom sa môžeme spoločne pozrieť do BUDÚCNOSTI a pomôcť Vám zabezpečiť a vylepšiť bývanie, ako aj pripraviť sa na budúce štúdium detí a ich zabezpečenie. PERSPEKTÍVA stabilného dôchodku bude následne oblasťou, ktorú Vám pomôžem vyriešiť.

Vďaka finančnému plánu budete platiť za finančné produkty menej ako doteraz, a teda Vám prinesiem do rodinného rozpočtu peniaze navyše. Okrem toho Vám ušetrím veľa Vášho vzácneho času, ktorý tak môžete venovať práci alebo svojej rodine. Nemusíte obiehať pobočky všetkých bánk alebo poisťovní a hľadať najvhodnejšie riešenie, to všetko urobím za Vás.

Aspoň jeden príklad, ako mojim klientom pomáham šetriť čas a peniaze napríklad v oblasti financovania bývania: Chcete kupovať nehnuteľnosť (byt, dom)? Nemáte dosť peňazí a potrebujete na financovanie úver?

  1. Na základe nášho osobného stretnutia a Vašich informácií Vám pripravím optimálnu stratégiu financovania (hypotéka, stavebný úver alebo medziúver, vlastné zdroje...).
  2. V prípade hypotéky urobím porovnanie bánk, v ktorých dostanete úver za najvýhodnejších podmienok (splátka, úroková sadzba, doba splácania, vedenie bežného účtu, možnosť mimoriadnych splátok a pod.).
  3. Oboznámim Vás so všetkými dokladmi, ktoré sú potrebné doložiť k schváleniu úveru a spolu vyplníme potrebné tlačivá.
  4. Všetko odnesiem do banky za Vás.
  5. Po schválení úveru vybavím poistenie nehnuteľnosti (optimálne cenovo aj z hľadiska plnenia v prípade poistnej udalosti) aj vinkuláciu poistnej zmluvy v prospech banky (čo je jedna z podmienok bánk pred čerpaním úveru).