Aké sú aktuálne dôchodky na Slovensku?

21.06.2015 18:52

Pomer priemerného starobného dôchodku k priemernej mzde ku koncu vlaňajška (2014) predstavoval 46,64 %, čo je v porovnaní s rokom 2013 pokles o 0,75 percentuálneho bodu. Znamená to, že ak mal niekto priemerný príjem 1000 € v hrubom, dôchodok mu vychádza cca 466,40 €!

Ku koncu minulého roka (2014) dostávalo približne 8100 penzistov starobný dôchodok presahujúci priemernú mzdu na Slovensku v sume 858 eur. Uvádza sa to v správe o sociálnej situácii obyvateľstva SR za rok 2014, ktorú vypracovalo Ministerstvo práce a sociálnych vecí.

Priemerný starobný dôchodok na Slovensku na konci minulého roka dosiahol 400 eur. Tento druh dôchodku pritom poberalo takmer 1,02 mil. osôb. Predčasný starobný dôchodok, ktorý ku koncu decembra vlaňajška dostávalo 21,3 tis. penzistov, dosahoval v priemere 384 eur. Priemerný invalidný dôchodok bol na konci minulého roka na úrovni 267 eur. Sociálna poisťovňa pritom ku koncu vlaňajška evidovala 233 tis. poberateľov invalidných dôchodkov.