Aktuálne dôchodky na Slovensku

26.07.2015 13:16

Priemerný starobný dôchodok na Slovensku ku koncu júna podľa údajov, ktoré zverejnila Sociálna poisťovňa, predstavoval 408,80 eura, čo je len cca 48% priemernej hrubej mzdy (v 1. štvrťroku 2015 bola 839 eur) a len cca 63% z čistej mzdy (cca 650 eur). Znamená to, že v priemere každému z 1,02 mil. osôb, ktorí poberajú starobný dôchodok, chýba mesačne 37% finančných prostriedkov v porovnaní s obdobím, keď aktívne zarábal. V priemere teda chýba dnešnému dôchodcovi každý mesiac cca 240 eur.

Predčasný starobný dôchodok, ktorý dostávalo 21,2 tis. penzistov, dosahoval v priemere 390,28 eura. To je 60% z priemernej čistej mzdy.

Priemerný invalidný dôchodok pre osoby s mierou postihnutia do 70 % bol na konci júna tohto roka na úrovni 198,08 eura. Invalidnú penziu pre ľudí s mierou postihnutia nad 70 % vyplácala Sociálna poisťovňa v priemernej výške 353,23 eura. Sociálna poisťovňa pritom ku koncu minulého mesiaca evidovala 234,9 tis. poberateľov invalidných dôchodkov.

Vdovské dôchodky dosahovali ku koncu prvého polroka v priemere 246,14 eura. Tieto dôchodky dostávalo 292,6 tis. ovdovených žien. Priemerná výška vdoveckých dôchodkov, ktoré poisťovňa vyplácala 41,2 tis. vdovcom, bola na úrovni 188,88 eura.

Sirotské dôchodky dostávalo na konci minulého mesiaca 24,1 tis. osôb, a to v priemernej výške 130,39 eura.