Do II. piliera si už sporíme viac

04.01.2017 08:29

Od januára 2017 si sporíme v druhom pilieri viac ako v starom roku. Sadzba povinných príspevkov do II. piliera sa zvýšila na 4,25 percenta. Táto sadzba sa bude podľa zákona každoročne zvyšovať o 0,25 percenta až do roku 2024, kedy dosiahne výšku 6 % z vymeriavacieho základu.

To však neznamená, že si budeme na penziu viacej prispievať. Celkovo odvádza zamestnávateľ stále 18 % z hrubého príjmu, mení sa len pomer prerozdelenia medzi 1. pilierom (štátny - Sociálna poisťovňa) a 2. pilierom (súkromný - správcovské spoločnosti). Aktuálne to teda bude 13,75 ku 4,25%.

Odvody vo výške 4 percentá sme odvádzali do druhého piliera od 1. septembra 2012 do konca roka 2016.

O 2. pilieri si môžete prečítať aj v mojom blogu Z 2.piliera sa už nedá vystúpiť? Čo teraz?