Hranica príjmu na štátny príspevok pre mladých sa posúva

06.09.2015 08:19

Maximálna výška príjmu žiadateľa na získanie zvýhodnenej hypotéky pre mladých sa od októbra zvýši o 49,4 eura. Nárok na ňu budú mať tí, ktorých priemerný mesačný zárobok za predchádzajúci rok (2014) bude 1 140,1 eura v hrubom. V tomto roku môžu mať príjem aj vyšší.

Pri manželoch, resp. partneroch nesmie ich spoločný príjem prevýšiť dvojnásobok príjmovej hranice, čiže 2 280,2 eura. Jeden z dvojice však môže zarábať aj viac, ako je maximálna výška stanovená pre jednotlivca. Podstatné je, aby neprekročili spoločný strop príjmu pre dvojicu.