Kolektívne investovanie je tu pre každého, treba len vedieť, čo to znamená

21.06.2015 19:00

Minulý rok (2014) bol pre podielové fondy v Slovenskej republike rekordný. Investičná skupina Pioneer Investments preto zisťovala, či Slováci vôbec vedia, čo sa skrýva pod pojmom kolektívne investovanie. Výsledky sú šokujúce: len necelých 14% Slovákov odpovedalo správne, že ide o investovanie do podielových fondov. Takmer 40% opýtaných odpovedalo, že nevie.

Hoci investície do podielových fondov vlani dosiahli historickú úroveň, a slovenské domácnosti sa tak priblížili k štandardu krajín západnej Európy, podľa aktuálnych zistení skupiny Pioneer Investments osem z desiatich opýtaných nevie, čo pojem kolektívne investovanie znamená, poprípade z ponuky zvolilo chybnú odpoveď. 15% percent opýtaných je napríklad presvedčených, že kolektívne investovanie je investovanie väčšieho počtu individuálnych investorov na spoločný bankový účet. Ďalších takmer 8% Slovákov si myslí, že princípom kolektívneho investovania je využitie viacerých investičných nástrojov či foriem dohromady, teda napríklad investície do akcií, zlata, umeleckých zbierok a nehnuteľností. Čo to skutočne kolektívne investovanie je, tak vie len necelých 14% Slovákov.

Práve kolektívne investovanie umožňuje zhodnocovať peniaze aj tým, ktorí nechcú sami rozhodovať o tom, aké cenné papiere nakúpiť, alebo nemajú dostatočné finančné zdroje na nákup jednotlivých titulov. Najbežnejším typom kolektívneho investovania sú otvorené podielové fondy. Medzi ich výhody patrí okrem iného široké spektrum investičných stratégií, z ktorých je možné vyberať v súlade s cieľmi a rizikovým profilom klienta, diverzifikácia riziká či napríklad vysoká likvidita.

Ak sa chcete poradiť ohľadom investovania do podielových fondov, ozvite sa mi.