Nenechajme výšku svojho dôchodku na štát

11.06.2015 08:18

Podľa Štatistického úradu je dnes na Slovensku okolo 90-tisíc štyridsiatnikov (v jednom ročníku). Títo platia dane a odvody na dôchodky pre dnešných dôchodcov. Vo veku 63 rokov je cca 70-tisíc dôchodcov. Avšak na dôchodky týchto dnešných štyridsiatnikov budú platiť dane a odvody dnešné deti – a napríklad detí vo veku 10 rokov je len 54-tisíc. Skúsme sa pomyselne posunúť o 25 – 30 rokov. Dnešní štyridsiatnici budú na dôchodku – a dnešné 10-ročné deti sa budú skladať na ich dôchodky. Čiže 50-tisíc budúcich štyridsiatnikov bude financovať dôchodky 80-tisíc 70-ročných dôchodcov.

Už teraz Sociálna poisťovňa vypláca dôchodky len vďaka dotáciám z prebytkových fondov a s výraznou pomocou štátu. Keby to tak nebolo, museli by sa dôchodky z prvého piliera znížiť o cca 20 percent...