Od januára sa sprísňuje poskytovanie hypoték aj spotrebných úverov

22.12.2017 07:02

Od januára 2018 budú úvery opäť o čosi menej dostupné. Dôvod regulácie je najmä to, že občania Slovenska sa príliš rýchlo zadlžujú.

Od 1.1.2018 sa zvyšuje výška požadovanej rezervy z dnešných desať na pätnásť percent. Konečnú výšku 20 percent dosiahne od júla 2018. Znamená to, že úvery na bývanie sa pre ľudí s nižším príjmom stanú menej dostupnými.

Banky budú pri schvaľovaní spotrebného úveru pripočítavať k  skutočným výdavkom ešte rezervu vo výške dvadsať percent. A potom, podobne ako pri úvere na bývanie, navýšia úrok o 2 %, aby zistili, či dokážete splácať úver aj pri vyššom úvere.

Pri výdavkoch budú banky počítať so životným minimom 200 eur na hlavného živiteľa, 140 eur na partnera a 90 eur na dieťa. Po odpočítaní životného minima banka vypočíta, koľko vám zostáva na splátku.

Spotrebné úvery využívali mnohí ľudia na dofinancovanie hypotéky z banky. Opatrenia NBS totiž obmedzili poskytovanie úverov nad 80 percent hodnoty kupovaného bytu či domu. Zvyšných dvadsať percent len menšia časť klientov financovala z vlastných úspor a naopak, väčšina siahala po spotrebnom úvere.

Od nového roka bude dofinancovanie spotrebným úverom nedostupné pre ľudí, ktorí majú príjem takpovediac na hrane. Dôvodom je rezerva, ktorá sa samostatne posudzuje pri spotrebnom úvere aj pri úvere na bývanie. V takom prípade má človek dve možnosti: nájsť si lacnejšie bývanie alebo si znížiť úver vlastnými úsporami.

Sporenie nie je otázkou výšky zárobku. Je to vec osobnej zodpovednosti a sporiaceho zvyku, ktorý by si mal človek osvojiť už od prvého zamestnania. Podstatné je sporiť pravidelne, hoci človek začne aj s 20 eurami mesačne. Odkladať rozhodnutie o sporení je nelogické. Ak človek odloží začiatok sporenia napr. o desať rokov, musí sporiť až trikrát viac aby nasporil tú istú sumu.