Základy finančnej gramotnosti: 1. Životné poistenie (2.časť)

25.10.2015 07:57

...pokračovanie z predchádzajúceho článku

 

V tejto časti ukončíme oblasť životného poistenia. Zostáva nám ešte rozobrať ďalšie pripoistenia. V predchádzajúcej časti som písal o priposteniach Smrť s klesajúcou poistnou sumou, Trvalé následky úrazu a Kritické choroby. Dnes si povieme niečo o ďalších pripoisteniach.

 

Invalidita je pripoistenie, ktoré kryje situáciu, keď ste následkom úrazu alebo choroby v takom zdravotnom stave, že Vás Sociálna poisťovňa uzná plne invalidným. Invalidita sa vyhodnocuje v percentách a plná invalidita znamená zdravotné poškodenie 70 a viac percent. Pod 70% je to len čiastočná invalidita. Väčšina poisťovní kryje len plnú invaliditu a má aj podmienku, že Sociálna poisťovňa musí aj vyplácať invalidný dôchodok. Sú situácie, keď je niekto uznaný ako plne invalidný a pritom invalidný dôchodok nedostáva (napr. z dôvodu "dobrej" finančnej situácie). Sociálna poisťovňa pochopiteľne nerada vypláca dôchodky (nielen invalidné). Preto je osôb, ktorým bola uznaná úplná invalidita relatívne veľmi málo.

Čo v prípade, že mám napr. 69% invaliditu? Dostanem čiastočný invalidný dôchodok, čo je len zlomok toho, čo som dovtedy zarábal. V tom prípade mi aspoň na chvíľu môžu pomôcť peniaze z pripoistenia Trvalých následkov úrazu (TNÚ) alebo z Kritických chorôb (podľa toho, čo bol dôvod, že som zostal invalidným). Ďalšia možnosť je mať našetrené peniaze (to je prípad tých rozumnejších, ktorí myslia aj na nepredvídané situácie a nežijú len pre dnešok), ktoré môžem začať postupne míňať.

Invaliditu (podobne ako TNÚ) poisťovňa rieši až po roku od diagnostikovania (zistenia) zdravotného problému. Vysvetlím. Ak mám napr. autohaváriu, následkom ktorej mám nehybnú nohu, idem na PNku (popis pripoistenia nižšie). Tá môže trvať max. rok. Ak sa stav nehybnej nohy nezlepší, mám 2 možnosti. Vrátiť sa aj napriek tomu do práce (ak ma vôbec zoberú, lebo v niektorých povolaniach s jednou zdravou nohou pracovať nemôžem) alebo ma Sociálna poisťovňa (SP) uzná ako invalida. Po roku mi poisťovňa vyplatí sumu za TNÚ (keďže sa zistilo, že úraz naozaj zanechal trvalé a nie iba dočasné) následky a ak som od SP uznaný plne invalidný, dostanem vyplatenú sumu z pripoistenia invalidity.

Pripoistenie invalidity môže mať rôzne formy: jednorazová invalidita, ročná invalidita, mesačná invalidita, s progresiou, s klesajúcou poistnou sumou a podobne.

 

Práceneschopnosť (PN) alebo denná dávka za obdobie PN. Poisťovňa vyplatí sumu, ktorá sa rovná počet dní PN krát poistná suma (PS), ktorú sme si zvolili ako dennú dávku. Napríklad, zvolil som si PS 10 € a mám nárok na krytie 30 dní PN, tak dostanem od poisťovne 300 €. Prečo som napísal že mám nárok na krytie 30 dní a nie, že som bol na PNke 30 dní? Lebo poisťovne kryjú PN až keď trvá istý počet dní. Tu sú väčšinou 2 možnosti, z ktorých si môžeme vybrať: od 29. (30.) dňa alebo od 15.dňa. Prečo nemôžem mať poistenú PN od 1.dňa? Je na to viac dôvodov. Jeden dôvod je "môj" ako človeka, ktorý rozmýšľam, čo si dám do poistky a ďalšie dôvody sú na strane poisťovne. Môj dôvod je ten, že si zakladám poistku, aby mi kryla tie prípady, ktoré si neviem finančne vyriešiť sám (alebo na ne nechcem minúť celú svoju finančnú rezervu). No a PNka ktorá trvá týždeň (chrípka, angína...) môj finančný rozpočet nezruinuje. O koľko peňazí prídem z výplaty za týždeň? A koľko dostanem od poisťovne napr. za 5 dní? Stálo by mi to za to, platiť za poistenie PN napr. od 1.dňa? No a tu sa dostávame k dôvodom na strane poisťovní. Tie vedia, že "krátkych" PN je veľa a nerobili by teda nič iné, len by administratívne vybavovali plnenie pre množstvo ľudí. Na to nemajú poisťovne ani chuť ani kapacity. Okrem toho, tým, že kratších PN je viac ako tých dlhodobejších, je poistenie PN od 15. dňa podstatne drahšie ako od 29. dňa. Poistenie má naozaj zmysel len vtedy, ak sa dostanem do situácie, kde prídem o veľkú časť príjmu a to je prípad dlhodobej PNky. Podobne ako pri KCH, aj pri PNke majú poisťovne karenčnú dobu (najčastejšie 2 alebo 3 mesiace). Čiže ak uzavriem poistku a idem na PNku o mesiac, plnenie nedostanem.

 

Denné odškodné za dobu liečenia úrazu (DO) alebo Čas nevyhnutného liečenia úrazu (ČNL) funguje podobne ako PN s tým rozdielom, že sa týka len úrazov (PN je z akéhokoľvek dôvodu) a môže nastať aj situácia, že sa liečim z úrazu, ale zároveň chodím do roboty a nemusím ísť na PN. Doba nevyhnutného liečenia úrazu je uvedená vo VPP alebo OPP, ktoré sú prílohou poistnej zmluvy a dajú sa nájsť aj na web stránkach poisťovní. Znamená to, že poisťovňa vyplatí plnenie maximálne za počet dní, ktoré sú tam uvedené. Ako príklad z jednej poisťovne: Zlomenina jednej kosti predlaktia liečená operačne - max. 49 dní. Podobne ako u PN aj tu sú väčšinou 2 možnosti. Plnenie od 15. dňa alebo od 7. (8.) dňa spätne od 1. dňa. Čiže napr. v prvom prípade za úraz, ktorý trvá 14 dní nedostanem nič, ale ak trvá liečenie 15 dní, dostanem plnenie za celých 15 dní. Netreba už teraz asi pripomínať, že poistenie od 15. dňa je podstatne lacnejšie ako od 7. dňa, keďže tých prípadov je štatisticky menej a poisťovňa to veľmi dobre vie.

DO má zmysel napríklad u detí. U dospelého treba zvážiť namiesto toho PNku, azda s výnimkou ľudí, ktorí majú také povolanie resp. robia taký šport, kde je veľká pravdepodobnosť úrazu. Takíto ľudia sú však pre poisťovňu rizikovejší, sú zaradení vo vyššej rizikovej skupine a majú poistenie drahšie. DO u detí sa môže použiť napríklad vtedy, ak musí jeden z rodičov zostať s dieťaťom počas liečenia úrazu doma na tzv. OČR a príde o časť platu, ktorá sa mu týmto pripoistením čiastočne dorovná.

 

Hospitalizácia je podobné pripoistenie ako DO ale môže byť z akéhokoľvek dôvodu alebo iba z dôvodu úrazu (samozrejme prvý typ je drahší). Je tu tiež stanovený minimálny počet nocí strávených v nemocnici a poisťovňa zaplatí napr. až ak je hospitalizácia napr. min. 2 dni. Vzhľadom k situácii aká je v nemocniciach, až na malé výnimky strávia ľudia v nemocnici len minimálny nutný čas a sú posielaní domov na domáce liečenie. Preto je otázne, aký zmysel toto pripoistenie má. Ak sa mi stane úraz, môžem využiť DO, ak choroba, tak zase PN. Znovu platí to, že si treba zvážiť, či v tomto prípade prídem o veľa peňazí alebo nie.

Okrem tých pripoistení, ktoré som spomenul, ponúkajú poisťovne aj ďalšie pripoistenia, ktoré však podľa môjho názoru, nie sú natoľko dôležité, aby som ich tu podrobnejšie rozoberal. Napríklad poistenie chirurgického zákroku a pod.

Na záver predsa len jedno pripoistenie a to je Oslobodenie od platenia poistného. Toto poistné sa aktivuje vtedy, ak sa stanem plne invalidným a vtedy poisťovňa za mňa pokračuje v platení mojej poistky a teda nemusím rozmýšľať nad tým, že zruším poistku, lebo ju už vzhľadom k poklesu príjmu nemám z čoho platiť.

 

Ak ste dočítali až potiaľto, absolvovali ste prvý sektor z "kurzu" Základy finančnej gramotnosti a budem Vám vďačný, ak mi pošlete Vaše pripomienky, podnety a návrhy, čo som zabudol, prípadne, čo zaujíma prioritne Vás.

 

Nasleduje Neživotné poistenie (už čoskoro...)