Základy finančnej gramotnosti

Základy finančnej gramotnosti. Začíname...

27.09.2015 14:30
Od dnes pre Vás začínam pripravovať seriál článkov so spoločným názvom Základy finančnej gramotnosti. Podnetom na to, aby som takéto niečo pripravil, boli skúsenosti zo stretnutí s mojimi klientmi. Mnohokrát sa mi stalo, že mi počas nášho rozhovoru povedali, že informácie, ktoré som im ja poskytol,...

Základy finančnej gramotnosti: 1. Poistenie (1.časť)

27.09.2015 14:56
Prvým finančným sektorom, ktorým sa budem zaoberať je sektor poistenia. Je to najmä z toho dôvodu, že poistných produktov majú ľudia omnoho viac ako tých ostatných a minimálne jeden poistný produkt má takmer každá rodina. Je to povinné zmluvné poistenie motorového vozidla alebo tzv. zákonné...

Základy finančnej gramotnosti: 1. Životné poistenie (1.časť)

27.09.2015 16:26
...pokračovanie z predchádzajúceho článku   "Viete, ktorý tovar alebo produkt si môžeme kúpiť len vtedy keď ho nepotrebujeme a ak ho potrebujeme, tak nám ho už nepredajú?" Správna odpoveď je: Životná poistka. Poistiť sa môžete vtedy ak ste zdravý, akonáhle človek ochorie alebo mal vážny...

Základy finančnej gramotnosti: 1. Životné poistenie (2.časť)

25.10.2015 07:57
...pokračovanie z predchádzajúceho článku   V tejto časti ukončíme oblasť životného poistenia. Zostáva nám ešte rozobrať ďalšie pripoistenia. V predchádzajúcej časti som písal o priposteniach Smrť s klesajúcou poistnou sumou, Trvalé následky úrazu a Kritické choroby. Dnes...

Základy finančnej gramotnosti: 1. Neživotné poistenie

01.01.2016 13:42
Neživotné poistenie chápeme najčastejšie ako poistenie materiálnych škôd. Môžeme sem však zahrnúť aj cestovné poistenie, kde sú poistené aj liečebné náklady, čiže škody na zdraví. Najznámejšie sú však poistenie nehnuteľnosti (dom, byt, chata), domácnosti a motorového vozidla.   Poistenie...

Základy finančnej gramotnosti: 2. Úvery

20.02.2016 13:27
Úvery sú 2. finančný sektor v mojej "škole" finančnej gramotnosti. S pojmom úver sa každý človek vo svojom živote určite stretol alebo ešte stretne. Áno, poznám aj ľudí, ktorí nikdy žiadny úver nemali. Otázka je, či je rozumnejšie si na niektoré veci brať úver alebo zaplatiť v hotovosti. K odpovedi...

Základy finančnej gramotnosti: 3. Vklady

28.05.2016 11:36
Sektor Vklady je najrozšírenejším finančným sektorom medzi bežným obyvateľstvom. Patria sem totiž najmä bankové účty (BÚ), termínované účty (TÚ) a stavebné sporenie (SS). Bankové účty alebo bežné účty sú neodmysliteľnou súčasťou nášho života. Niektorí ich využívajú len preto, aby tam prišla výplata...